alaturka

Knidos Antik Kenti

Knidos Antik Kenti

Knidos antik kenti kalıntıları yarım ada şeklinde bir kara üzerinde Datça'dadır. Ayrıca şehrin görüntüsüne baktığınız zaman buradaki mimarinin,sanatın ve bilimin daha da öte olduğunu görürsünüz. 

Ünlü Astrolog ve Matematikçi Eudoksus,fizikçi Euryphon, ünlü sanatçı Polynotos ve mimar Sostratos ve yedi uyuyanlar antiğini inşa edenler hep burada yaşamışlardır. Knidos'un şehir merkezi denize kadar uzanmakta ve yarım adanın tam merkezinde bulunmaktadır. Ayrıca bu alan daha önceleri ta Deveburnu denen yere kadar inşa edilmişti. Karşısında da ufak bir ada bulunmaktadır. Adanın her iki tarafında ise yüksek bir alana kurulmuş bir liman görebilirsiniz.

Bu iki liman zamanında askeri bölge olarak ve kontrol noktaları olarak kullanılmıştır. Batı kısmında ise sivil bir liman ve balıkçı barınağı bulunmaktadır. Bir kontrol kısmı da orada bulunmaktadır.

Bu antik şehrin girişinde küçük bir müze ve yanında ufak bir kabin yapılmıştır. Bu alan yarım adanın sonundadır. Eğer bir liman kısmında rüzgar yada fırtına çıktığı taktirde diğer bir liman alanında hava gayet sakindir. Burası Ege denizinden orta denize kadar uzanmaktadır. Çünkü bu yarım ada Datça'dan ayrı bir bölgedir.
Bu şehir uzunluğu 4 kilometreyi bulan bir duvarla çevirilidir ve cadde boyunca devam etmektedir.

Şehir duvarlarının arkasında büyükçe bir yapı olan ve uzunluğu 7 kilometreyi bulan Nekropolis kenti bulunmaktadır. Burada köşelerdeki kuleler kenti çevrelemektedir. Burası Halikarnas kralı Massollos tarafından korunmuştur. Knidos'un iki tiyatrosu vardır. Birincisi kapasitesi 20 bin seyirci ikincisi ise 5000 bin seyirciyi alacak kapasitededir. Her iki tiyatroda dağ yamacına kurulmuştur. 19. yy'ın başından beri mermer yapılar halen sağlamlığını korumuştur. Bunun dışında bir takım eserler günümüze kadar sağlam kalmayı başarabilmişlerdir.

Aphrodit tapınağı her iki liman bölgesine ve kalıntılar üzerindeki en iyi konumda bulunan bölgeye bakmaktadır. Tapınağın çevresi ortalama 17 metre uzunluğundadır. Bu tapınağın kapıları Aphrodite heykeline açılmaktadır.Maalesef bugün bu blokları göremiyoruz.
Eudoksus'un icat ettiği kum saati de bu yerin bir diğer ilginç yanlarından bir tanesidir. Buradaki yüzyıllar evvelinden de zamanı ve mevsimleri bilmek mümkündü.

Stil uzmanı mimar Stratos Apollo'yu inşa etmiştir ve tiyatronun dışında dağın yüksek yamacına yapmıştır. Buradaki bir tapınakta daha önceleri kilise olarak kullanılmıştır. Kilisenin renkli mozaik zemini halen bugün bile rahatlıkla görülmektedir. Ünlü mimar Sostratus'un yapmış olduğu Stoa 113 metre uzunluğunda 16 metre genişliğinde her bir kolonu 5,00x3,80 metre büyüklüğündedir. Bütün odalar güneye açılmaktadır.

Milattan önce 6. yy'da Knidos şehri çok gelişmiş ve o zamanlar mermerden heykeller inşa edilmiş. Şehrin kontrolü Datça?daki bütün adanın milattan önce 540 yılında Akdeniz'e kadar Perslere aitmiş. Ve milattan önce 330 yılına kadar devam etmiştir.
Buradaki bir çok eser Athen, Delos ve Aleksandria Karadeniz'in kuzey kısmında bulunmuştur. Bu şehrin en bilinen ürünleri şarap ve zeytin yağıdır. Knidos 2. yy'dan çanak çömlek yapım yeri olarak da bilinmektedir. Ayrıca milattan sonra 7. yy'da Knios

Arap eşkiyaları tarafında devamlı rahatsız edilmiş. Devam eden zamanlarda birçok deprem geçiren bu bölge zamanla sarsılmış ve halen bazı yerlerinde kalıntı temelleri mevcuttur.

Yaşam | Outdoor

Türkiye

Seyahat

Kültür

386 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi