İl Düzeyinde Yaşam Memnuniyeti Anketi - 2013

İl Düzeyinde Yaşam Memnuniyeti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" sonucu 2013 yılının en mutlu kenti Sinop olduğu gözlemlendi. İlk defa il düzeyinde gerçekleştirilen Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2003 yılından beri Hanehalkı Bütçe Anketi’nde ek bir modül olarak uygulanmaktaydı.

Mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranının en yüksek olduğu il, %77,7 ile Sinop ili oldu. Sinop’un ardından sırasıyla takip eden iller; %76,4 ile Afyonkarahisar ve %75,9 ile Bayburt oldu. Mutlu olduğunu beyan eden birey oranının en düşük olduğu ilin ise %42 oranı ile Tunceli olduğu gözlendi. Evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü.

Peki bizi en çok ne mutlu eder

Türkiye genelinde kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı %73’ tür. Bu oranın en yüksek olduğu il Karaman, en düşük olduğu il Muş oldu.

Kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı %68 olup, bu oranın en yüksek olduğu il Afyonkarahisar, en düşük olduğu il ise Mardin oldu.

Kendi geleceğimizden ne kadar umutluyuz?

Türkiye genelinde bireylerin %77’si kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan etti. Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranının en yüksek olduğu ilk 3 il Balıkesir, Isparta ve Bolu oldu. Bu oranın en düşük olduğu 3 ilin ise, Diyarbakır, Tunceli ve Düzce olduğu görüldü.

Sağlık hizmetlerinden memnun muyuz?

Türkiye genelinde sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı %74,7 olup bu oranın en yüksek olduğu il Isparta, en düşük olduğu il Hakkâri oldu.

Asayiş hizmetlerinden memnun muyuz?

Türkiye genelinde asayiş hizmetlerinden memnuniyet oranı %79,4 olup, asayiş hizmetlerinden memnuniyetin en yüksek olduğu il %94,9 ile Artvin, en düşük olduğu il ise %58,9 ile Şırnak oldu.

Ulaştırma ve eğitim hizmetlerinden memnun muyuz?

Türkiye genelinde ulaştırma hizmetlerinden memnuniyet, %76,4 olup ulaştırma hizmetlerinden memnuniyetin en yüksek olduğu il Afyonkarahisar’dır. Bu oranın en düşük olduğu il ise Hakkari oldu.

Eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı, Türkiye genelinde %69,7’dir. İl düzeyinde bakıldığında eğitim hizmetlerinden memnuniyetin en yüksek olduğu il Afyonkarahisar, en düşük olduğu il ise yine Hakkari oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerinden memnuniyet oranı Türkiye genelinde %69,6 olup, bu oranın en yüksek olduğu il Uşak, en düşük olduğu il ise Şırnak oldu.

Toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyetin en yüksek olduğu kent

Türkiye genelinde belediyelerin “toplu taşıma” hizmetlerinden memnun olduğunu beyan eden bireylerin oranı %63,8’dir. Bu memnuniyet oranının en yüksek olduğu il Karaman, en düşük olduğu il ise yine Hakkari oldu.

Yol/kaldırım hizmetlerinden memnun kentler

Türkiye genelinde belediyelerin “yol/kaldırım yapımı” hizmetlerinden memnun olduğunu beyan eden bireylerin oranı %59,7’dir. Bu memnuniyet oranının en yüksek olduğu iller %76,1 ile Kastamonu ve Manisa, en düşük olduğu il ise %21,4 ile Kilis oldu.

Kastamonu, yeşil alanların miktarından memnuniyetin en yüksek olduğu kent

Türkiye genelinde belediyelerin “yeşil alan yaratma” hizmetlerinden memnun olduğunu beyan eden bireylerin oranı %57,1’dir. Bu memnuniyet oranının en yüksek olduğu il Kastamonu, en düşük olduğu il ise Batman oldu.

Engellilere yönelik hizmetlerde memnuniyet

Türkiye genelinde belediyelerin “engellilere yönelik” hizmetlerinden memnun olduğunu beyan eden bireylerin oranı %48,9’dur. Bu memnuniyet oranının en yüksek olduğu il Manisa, en düşük olduğu il ise Siirt oldu. 

Yoksullara yardım hizmetlerinde memnuniyet

Türkiye genelinde belediyelerin “hasta ve yoksullara yönelik” hizmetlerinden memnun olduğunu beyan eden bireylerin oranı %53,3’tür. Bu memnuniyet oranının en yüksek olduğu il Manisa, en düşük olduğu il ise yine Siirt oldu.

AB üyeliğine destek vereceğini belirtenlerin oranının en yüksek olduğu kent Hakkari

Türkiye genelinde Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin birey yaşamına olumlu etkisinin olduğunu belirtenlerin oranı %37,1’dir. Bu oranın en yüksek olduğu il %75,9 ile Hakkari, en düşük olduğu ile ise %18,1 ile Burdur oldu.

Türkiye genelinde Avrupa Birliği (AB) üyeliği için referandum yapılması durumunda üyelik yönünde oy vereceğini belirtenlerin oranı %46,5’tir. Bu oranın en yüksek olduğu il %78,1 ile Hakkari, en düşük olduğu il ise %23 ile Şırnak oldu.

Haberin tamamı için tıklayınız.

Yaşam | Outdoor

Türkiye

Seyahat

Kültür