Projeye İlişkin Brüksel Daveti – AB Kültür ve Eğitim Komisyonunun bulunduğu şehir

Projeye İlişkin Brüksel Daveti

Son aylarda "Roma Yolları Boyunca Kültür ve Yakınlaşma Yolculuğu" proje tasarısı çerçevesinde iletişime geçtiğimiz birçok makam, müze, vakıf ve enstitünün sorumlu kişileriyle yaptığımız ve kimi zaman derin konuların ele alındığı görüşmeleri oldukça yenilikçi bir şekilde ileriye taşımış bulunmaktayız.

AB Kültür ve Eğitim Komisyonunun başkan yardımcısı sayın Helga Trüpel tarafından 07.03.2012 tarihinde düzenlenecek olan "Hoşgörüyü teşvik edelim – Yeterlilikleri güçlendirelim" adlı AB programı çerçevesinde projemizi tanıtmak üzere davet edildiğimizi öğrendiğimizde çok mutlu olduk.

"Vatandaşlarımızın – özellikle de gençlerimizin – hayat boyu öğrenimini, dilsel ve kültürel çeşitliliğini, hareketliliğini ve atılganlığını güçlendirmek ve teşvik etmek istiyoruz."

Gelecek nesillerin iyiliği için genel ve mesleki eğitimin ve yaratıcılığın temel ihtiyaç olduğuna inanan Avrupa Komisyonu 23 Kasım'da iki farklı programa yönelik bir öneri sunmuştur: "Herkese Erasmus" ile "Yaratıcı Avrupa" programları. Bu iki program, özel görevli sayın Vassiliou tarafından tanıtılmıştır: Bu konuda, Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı yeni zorlukların üstesinden gelebilmek adına sadece genel ve mesleki eğitim, gençlik ve kültür alanlarında bir sıkıştırma öngörmekle kalmayıp, aynı zamanda hedef odaklı öncelikler ve etkinliklerin düzenlenmesi de öngörülmektedir.

Özel görevli sayın Vassiliou, "Genel kültüre, gençliğe, yaratıcılığa ve yenilikçiliğe daha fazla yatırım yapmaya yönelik temennim, Avrupa'nın hatırı sayılır ölçüde artı değer elde edebileceği büyüme alanlarına sahip olduğumuza olan inancımdan kaynaklanmaktadır. "Herkese Erasmus" ve "Yaratıcı Avrupa" programlarına yönelik öneriler konuyu en doğru yerden ele almaktadır. Bu programların amaçlanan sonuca ulaşacağı kanaatindeyim.", şeklinde konuştu.

Brüksel'e davet edilmemiz ve sayın Helga Trüpel ile görüşmemiz bizi çok mutlu etti, çünkü kendisi sayın Vassiliou'nun şimdiye kadar ayrı, ayrı yürütülen AB programlarının birleştirilmesi şeklinde yürürlüğe koyduğu yeni düzene karşı eleştirel bir tavır almaktadır:

"Sayın Vassiliou'nun şimdiye kadarki programların yapısını bozarak Etkin Gençlik Programlarını Eğitim Programları ile aynı kefeye koymasına eleştirel yaklaşmaktayım. Genel ve mesleki eğitim, gençlik ve spor alanlarının "Herkese Erasmus" programının çatısı altında toplanması düşünülmektedir. (devamını okuyun...)

"Roma Yolları Boyunca Kültür ve Yakınlaşma Yolculuğu" programımız hakkında elbette yeni bilgi ve fikir edinmenin beklentisi içerisindeyiz, çünkü bu projemizde yer alan fikir ve düşüncelerin Kültür ve Eğitim Komisyonunun ana hedefleriyle aynı olduğu kanaatindeyiz.

Brüksel görüşmemizin nasıl geçtiği hakkında siz, sevgili okurlarımızı, elbette bilgilendireceğiz. Ayrıca bu fırsatı, bir AB şehri olan Brüksel hakkında fotoğraflarla zenginleştireceğimiz, boş zamanınızı nasıl değerlendirebileceğinize dair kısa bir makale yazmak için de değerlendirmeyi düşünüyoruz. Belçikalı Franz Cumont, 1930 ile 1938 yılları arasında ve daha sonra 1947 ile 1953 yılları arasında Orontos'daki eski şehir Farnakes / Apameya'nın bazı bölümlerini kazı çalışmalarıyla açığa çıkarabilmiştir. Apameya'daki kazı çalışmaları ancak 1965 yılından itibaren Jean Charles Balty altında tekrar başlamıştır. Günümüzde, birçok mozaiklerin de aralarında bulunduğu bazı eserler Brüksel "Musées Ryaux d'Art et d'Histoire" müzesinde sergilenmektedir.

Kim bilir, belki sizleri fikir ve önerilerinizi paylaşarak projemize katkıda bulunmaya ikna edebiliriz? İlk açıklandığı günden beri projemize ilişkin birçok öneri ve gelişmeler tarafımıza ulaştırılmıştır. Etkinlikleriniz ve katkılarınızla bize destek olmanızdan mutluluk duyarız.

Yaşam | Outdoor

Türkiye

Seyahat

Kültür