Türkiye'de Popülasyon

Doğruluk, dürüstlük, cesaret bütün Türklerin kanında yatmaktadır. Ve komşularına karşı her zaman iyimser bir tablo çizerler. Ve her zamanda bu tutumlarını korumuşlardır. Ve gerçekten millet olarak çok üstün bir millettir.

Türkler Kimdir ?

Bu sorunun kökenini bulmak için derinlere inmek gerekir tarih içerisinde. Türkler tarih öncelerinde Kaspi ve Mongolei denizleri arasında yer almakta idi. Kısa bir süre sonra Anadolu'ya ayak basarak alanlarını daha da genişletmişlerdir. Ve bünyelerinde bir çok devletin insanlarını da barındırmışlardır. (Hititler, Lidyalılar, Kilikyalılar, Yunanlılar, Romalılar, Araplar, Kürtler ve daha bir çok grupları barındırmış ve halen barındırmaktadır.


Bir çok insan bu yörelerin dışarısında yaşamakta ve Türk dilini de korumaktadırlar. Ve Atatürk'ün büyük sözü olan "Ne mutlu Türküm diyene" lafını her fırsatta söylemekteyiz. "Biz bize benzeriz" yazılarını da birçok yerde görmek mümkündür. Türk, tüm ulusun gururu olan Atatürk'ü dilinden düşürmez.

Türk Perspektifi

Bugün Türkiye'nin sahip olduğu toprakları ve daha önceki toprakları bugün halen bir çok okullarda tarih dersi olarak işlemektedirler. Bu halk topluluğun kökeni milattan önce 7000 yıllarına dayanmaktadır. Bu kültür ilk olarak Çinlilerle daha sonra Kuzey Avrupa'dan güneye Kuzey Afrika'ya kadar birçok alanlarda kültürlerinin kalıntıları bulunmaktadır. Daha sonra bazı Türkler Yunan ve Roma kültürünün Türk kültürün temelini oluşturduğunu söylerler. Ve daha sonra birçok devletin kültürleşmesi bu kültürün örnek alınması ile oluşmuştur.

Karakter

Türk karakteri içerisinde bir çok özelliği barındırmaktadır. Türkler çalışkan, telaşlı fakat ama manasız, bunun bir benzerini Nasreddin Hoca fıkralarında görebiliriz. Asıl olarak bu millet otoriter bir devlet olarak görünmekle beraber demokratiktirler. Kontak kurmayı ve dostluğu çok severler. Birçok fakir vardır ama onlar için her şey para değildir. İlk olarak kalplerinde güven ve haysiyet yatar. Birçok duyguları gurur verici olarak görürler.
Onlar için askerlik görevi kutsaldır ve yapılması gereken bir görev olarak görürler.

Genelde askerlik 18 ay boyunca sürmektedir ve bu süre içerisinde askerlik görevlerini gerçekleştirirler. Askerlik görevleri sırasında okuma-yazma bilmeyenler okuma yazma öğrenir, yada el sanatlarını geliştirler. Tabi ki hepsi ortak eğitimlerini beraberce yapmaktadırlar.
Kendilerini kanıtlamak için her şeylerini ortaya koyarlar. Gerçekten millet olarak devletlerine sadık, bağlı bir topluluktur. Geçmişe göre günümüz Türkiyesi zamanla ilerlemekte ve Avrupa Birliğine üye olacak bir devlet haline gelmiştir. Tabi ki bu durumdan dolayı bir çok yeniliklere açık olma yolunda ilerlemekte ve yeni kanunlar yürürlüğe koymaktadırlar. Bunlarla beraber Avrupa birliği uyum sürecinde bu yasaların doğurduğu olumlu sonuçlara göre birliğe girme aşamaları daha da hızlanmaktadır.

 

İnsan Mozaiği

Birçok etnik ve sosyal grupların yaşadığı alan olan bu bölgede her çeşit dine mensup ve her çeşit kültüre sahip insanları bir arada görmek mümkündür. Sanatçılar, oyuncular, gazeteciler, şairler, yazarlar hepsi kendi alanlarında özgürce eserlerini sunmaktadır. Bir çok genç kafelerde toplanıp gelecek ile ilgili konularda birbirleri fikir vermekte ve bu konular üzerine konuşmaktadırlar. 60 yaşlarındaki insanların da konuştukları konular geçmişleri ile ilgili neler yaptıkları ve günümüz Türkiye'si üzerine olmaktadır. Ve hepsindeki ortak bir düşünce "Nasıl olurdu, şayet" şeklindeki sorulardır ki sorarken biralarını yudumluyorlardır.

Türk erkekleri ve kadınları gerçekten bir çok konuda bilgi sahibi olan yeri geldiği zaman tartışmasını ve savunmasını bilen insanlar olarak görülmektedirler. Yolculuk esnasında yanınızda bir Türk partner var ise o yolculuğun dolu dolu geçeceğine inanabilirsiniz. İnsanları gerçekten çok sıcak kanlıdır ve samimi duygular çerçevesinde davranış sergilemektedirler.

Yaşam | Outdoor

Türkiye

Seyahat

Kültür