Doğu Toroslar ve Orta Anadolu

Anatolien - von Bergen umgeben

Doğu Toroslar, doğuya doğru genişleyen ve aynı zamanda rakım bakımından artan, batıya doğru kapalı masiflerden oluşmaktadır.

Diyarbakır'da, Mardin'de ve Şanlıurfa'da bulunan üst Mezopotamya gibi 3000 metrenin sonuna kadar zirve ve yer arasında aktif erozyonlar ve güçlü doğal kaya yarıkları tutunur. Fırat, sıra masiflerde derin boğazlar kazdı ve bu nehir, dalgalı gidişinde pek çok çukurların arasında kendine yol açar.Read More
Irmaklara rağmen ve ırmaklardan dolayı bölgenin göreceli büyük bir alanı en çok %20 'si buğday, arpa, şarap, zeytin ve şamfıstığı ile gelişti. Üretimin payı marketler için ufaktır. (Fırat Bölgesinin doğusu Mardin Yaylası'na kadar bitişiktir); buğday ve arpa üretimi pazar üretiminde yüksek bir payı karşılamaktadır. Bölgenin geri kalan kısmında, Diyarbakır'ın etrafındaki alanlar dışında, yüksek dağların yerlerine paralel yüksek küçük bahçeler ve yaz dağ söğütleri ekonomisi ile %10-%20 ye kadar.

Orta Anadolu

Sahil bölgesinin dağlarla çevrili düz ovadaki havuzlar, 100m-300m ye kadar derin, Tuz Gölü gibi göllerle sık sık, nehir yataksız bir tuz gölü; 3900mt üzeri yükseklikteki zirvesiyle Erciyes Dağı gibi volkanik dağlar ve Türkmen Dağı ve Emir Dağ gibi sadece az kaldırtan ufak kabartmalardan hafif kabartmalara 200mt üzeri yükseklikteki dağ Masifleri.

Anadolu'nun merkezi hiç ırmağa sahip değildir ve burası Anadolu'nun kurak ve verimsiz bölgesidir. Tuz Gölü, Ankara ve Sultanhan arasında bulunan göllerden en büyüğüdür ve Ölüdeniz'den daha tuzludur.


Verimli ormanların büyük bir bölümü daha önce tanınan bölgelerde bulunurken, yurt içinde ormanlar çok enderdir. Orta Anadolu'nun batısı ve doğusunda orman bulmak mümkün olsa da, güneyde ve Doğu Anadolu'da sadece hala seyrek ormanlar vardır.

Yaşam | Outdoor

Türkiye

Seyahat

Kültür