Güneydoğu’nun en büyük kenti: Gaziantep

Die Stadt Gaziantep

Gaziantep, yüksek bir düzlükte ve yer yer bayırlar üstünde kurulmuş olup, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin birleştiği noktada yer almaktadır. Pek çok yeraltı ve yerüstü zenginliklerine sahip olan Gaziantep, Güneydoğu’nun en büyük kentidir.

Aynı zamanda uluslararası nitelikte bir havaalanına sahip olan metropol kent, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni batıya, Akdeniz Bölgesi’ne ve Ortadoğu 'ya bağlayan kara yollarının merkez noktasıdır.

Şehrin topraklarından Fırat Nehri geçmektedir. Tarıma elverişli toprakların bir bölümünün sulanması amacıyla nehrin suyu kullanılmaktadır ve sulama yapılan topraklarda Gaziantep’in meşhur Antepfıstığı yetiştirilmektedir. Kentin adını verdiği fıstığı , meşhur ve o kadar da leziz Antep Baklavası’nda da kullanılmaktadır.
Gaziantep kentinde görülmeye değer pek çok kültürel ve tarihi varlık bulunmaktadır. Çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan, Anadolu'daki insan topluluklarının kültürünü bu günlere taşıyan Gaziantep, Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden biridir. Tarihi M.Ö. 4000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Antep evleri, camileri, kiliseleri, bedestenleri, türbeleri, medreseleri, hanları, hamamları, antik kentleri, Kurtuluş Savaşı hatıraları’nın yanısıra, suyu ve havasının güzel olduğu yaylaları ve ovaları ile doğa turizmi de Gaziantep kentinde oldukça gelişmiştir.

Eskiden Ayıntap olarak adlandırılan ve daha sonraları Antep olarak anılmaya başlayan kent 1921 yılında, Milli Mücadeledeki kahramanlıklarla dolu müdafasından ötürü Gazi ünvanını alarak Gaziantep olmuştur.

Gaziantep Kalesi

Türkiye'deki kalelerin en güzel örneklerinden olan Gaziantep Kalesi, şehir merkezinde, büyük bir kaya üzerinde yer almaktadır. Kalenin ne zaman ve kimler tarafından inşa edildiği bilinmemekle birlikte yapılan araştırmalar neticesinde kalkolitik dönemden itibaren kullanıldığı bilinmektedir.

Görkemi ve bir sır gibi gizlediği tarihi ile daha da cezbedici olan dairevi Gaziantep Kalesi, çok sağlamdır. Kesme kayadan oyulmuş duvarları, her biri ayrı bir sanat eseri olan 12 kule ile desteklenmiştir.

Gaziantep Kalesi, M.S. 6. yüzyılda Bizans İmparatoru Justinyanus döneminde bugünkü biçimini almıştır.

Yaşam | Outdoor

Türkiye

Seyahat

Kültür