Nazar Boncuğu

Mavi Cam Göz

Mavi camdan yapılan nazar boncuğu bütün Türkiye'de bilinmektedir. Nazar Arapça da göz anlamına gelmektedir. Türkçe'de de aynı anlamı ile kullanılmaktadır. Burada nazar boncuğunun kötü gözlere karşı koruduğu ve onun takılması durumda bu gözlerden koruyacağı inancı hakimdir.

Kötü bakışla ilgili batıl inanç

Kötü gözlere karşı bire bir olduğu düşünülen bu mavi camdan yapılan bocuk dünya da bir çok ülke tarafından bilinmektedir. Bu boncuk Hititler zamanında yada Mısır krallığı zamanında kötü gözlere karşı kullanılmıştır. Mısır krallarından Tutankamon Kahire'nin İngiliz müzesinde sergiye açılmış bulunmaktadır. Bu yapı üzerinde birçok nazara karşı koruduğuna inanılan taş koyulmuştur. Fakat bu taşlar o yıllarda görevlerini yerine getirememiştir.

Evils Eye

Avrupa'da bu taş "Evils Eye" adında bilinmektedir. Nazar boncuğu adında Türkiye ve aynı dini paylaşan çevreler tarafından bu ad altında bilinmektedir. İnsanlar mavi renkteki bu göz şeklindeki boncukların insanları diğer kötü şeylere karşı korudukları ve her zaman da mavi renkteki bu tür boncukların bu durumlar için bire bir olduğuna inanmaktadırlar.

Bu boncuk insan hayatında ki yeri büyük olmakla birlikte kimileri bu boncukları ev girişlerine, çocuk arabalarına, ceketlere, elbiselere, küçük çocuklara bileklik şeklinde ve daha bir çok yerlerde takarlar. Bu boncuklara herhangi bir şey olduğu zaman bunlar arasında herhangi bir kırılma olduğu zaman görevini yaptığına inanılır. Ve hemen yerine yenisini takarlar.

 


Bunların dışında da şans getirdiğine inanılan bir çok nesne vardır bunlardan bazıları; eski paralar,at nalı,mavi iğne ve benzeri bir çok şey. Bunların dışında insanları tehlikelere karşı koruyan daha bir çok nesne olduğu bilinmektedir.

Bunlara bir örnek verelim, kafa üzerinde bir taş ve içerisinde bir kurşun parçası oluyor civadan yapılan. Daha sonra bazı dualar okunuyor. Ve bu kurşun eritildikten sonra başı üzerinde gezdiriliyor. İnsandaki kötü ruhların gittiğine inanılır.

Yaşam | Outdoor

Türkiye

Seyahat

Kültür