Tiyatro - Geleneksel Tiyatro

Tiyatro - Geleneksel Tiyatro

Anadolu da tarihi geçmişlere dayanan bir çok kukla oyunları vardır. Bunların adlarının başlıcaları "Korçak, Kudurcuk, Kaburcuk, Kaurcak ve Lübet" bilinenleridir.

Ayrıca Korkolçak ve Çadırhayal dediğimiz oyunları da orta Asya'ya has oyun tarzlarındandır. 17. y.y'dan beridir her Türk tiyatro karekterleri kendi teknik ve karakterlerine göre belirlenmişleridir. Bu materyallerin bilinenlerin adları Bebek, Çömçe, Gelin yada Karaçör olarak bilinirler. Tiyatrolarının konularını genellikle günlük yaşantılarından, köy hayatından ve buna benzer konularından örnekler den oluşturmuşlar. Bu gelenek kendilerinde 14. yy'dan beridir bütün ülkede sürmektedir.
Genelde kahramanlar hazır cevapçı olarak , Stoffel, partneri ihtiyar yada zengin bir adam bazende karşısından fakir bir adam da canlandırılır.

Türkiye'de bu tür kukla oyunları 19. yy sonlarına kadar popülerliğini sürdürmüştür. Ama daha sonra yerini farklı oyun tarzlarına bırakmıştır. Günümüzde de bir takım sanatçılar bu sanattan anlayan kişiler bu tür tiyatro gösterilerini yaşatmak için çaba sarfetmektedirler.

Günümüzde ise sadece Ihsan Dizdar, Selim M.Tahir İkiler, Haluk Yüce ve Duygu Tansu bu eserleri hayatta tutabilmek için savaş veren kişilerden bazılarıdır.

Yaşam | Outdoor

Türkiye

Seyahat

Kültür