Binbir Kilise

Binbir Kilise (Eintausend Kirchen)

Kılbasan yönünde Karaman'dan ayrılıp, asfalt köy yolundan Karapınar'a doğru yola çıktık. Dinek'e vardığımızda, 2.288 metre rakımlı sönmüş Karadağ volkanını geçtikten hemen sonra sola döndük ve daralan bu sapaktan Karaman'ın 30 kilometre kuzeyinde kalan Madenşehri yönünde devam ettik.

Yol artık tatlı bir eğimle dağlara doğru tırmanıyordu, 8 kilometre doğuda Binbir Kilise girişini bulduk.

Köy yerleşim birimlerine bitişik, bir kısım kemerleri ve duvar freskleri göreceli olarak iyi korunmuş Binbir Kilise ilk ziyaret ettiğimiz yer oldu. Diğerlerinden farklı olarak, köy belirli bir noktada kümelenmiş evler değil araziye öbekler halinde dağılmış evlerden oluşmakta. Aynı dağınıklık kilise ve manastırlarda da görülüyor. Orada buraya serpiştirilmiş olan kalıntıları saymak bu aşamada bizim için mümkün değil. Belki bin bir tane kilise yok ama biz en azından elli taneden fazlasını sayabildik.

Günümüzde hemen hemen terk edilmiş olan köy, aralarında bazıları mükemmel korunmuş olan Bizans kilise ve mozole kalıntılarının bulunduğu "Binbir Kilise" merkezi konumunda. Bu merkez üçüncü ve sekizinci yüzyıllar arasında yüksek refah düzeyine erişmiş (günümüzde bile kalıntılar ahır ya da ucuz inşa malzemesi olarak kullanılıyor) iken, 11. yüzyılda Selçukluların gelişiyle talan edilmiş. 50 kadar kilisenin kalıntıları görünmekte ve kilise mimari tarihi hakkında değerli bilgiler sunmakta, Bizanslı Hıristiyanlarının yaşam tarzlarına ışık tutmaktadır. Bu yapılar kesme taştan inşa dilmiş olup, Küçük Asya coğrafyasında görülen birçok kilise mimarisinin aksine, tavanları düz değil, Orta Anadolu'da o dönemde eksikliği bilinen ahşap yokluğu nedeniyle, tonozlu çatı şeklindedir. Köyün kuzey doğusunda 9. ve 10. yüzyıldan kalma birçok kilise kalıntısı görmek mümkün. Karadağ ana zirvesinde, 2.771 metrede bulunan Mahliç Tepesinde 9. yüzyıldan kalma bir Bizans manastırı ve içerisinde baskılı örnekleri Karaman müzesinde bulunabilecek olan hiyeroglif yazı görülen kutsal Hitit mağarası diğer önemli noktalar. Bir diğer Hitit kutsal alanı ise Karadağ uzantısı Kızıldağ batı yamaçlarında görülebilir.

 

Binbir Kilise'yi ziyaret edecekseniz, yanınızda içecek ve sair nevalenizi getirmenizi tavsiye ederiz çünkü civarda herhangi bir dükkân ya da böyle bir hizmet sunucu göremedik. Keza, yüzey kayalık ve yürüyüşünüz uzun olacağından, bu amaca uygun ayakkabılar giymenizi de tavsiye ederiz.

Bu makalelere de göz atın lütfen:

Taşkale - ilk durağımız Kapadokya’ya komşu Taşkale

Seyahatname Beyşehir, Eğridir ve Burdur

Yaşam | Outdoor

Türkiye

Seyahat

Kültür