Türkiye'de Sokak Hayvanları

Türkiye'de Sokak Hayvanları

Sokak aralarında ve bazen de caddelerde yürürken karşılaştığınız köpek ve kedilerin fazla olmasına şaşırmayın Türkiye’de. Onların farkına uzun zamanlar varan olmamıştır fakat son zamanlarda ilgililerin ve onlardan sevgilerini esirgemeyenlerin artması ile bir çoğunun sağlık kontrolü yapılmaktadır.

Kulaklarında bir nevi küpe görürseniz biliniz ki bu hayvanlar kısırlaştırılmıştır, kuduza karşı aşılanmıştır, sağlıkları iyi durumdadır ve psikolojik olarak toplumda insanlara zarar vermeden yaşayabilecek durumdadırlar. Bu nedenle onlardan korkmayın, sizin korkunuz onları da korkutacaktır. Sadece ihtiyaçları olan sizin sevginiz ve şefkatiniz olacaktır.

.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü

"Bir bölgedeki fazlalık köpek sorununu çözmek için köpekleri ortadan kaldırma ve öldürme hiçbir zaman etkili bir yöntem olarak düşünülmemelidir: bunun, sorunun kökündeki nedene hiçbir etkisi yoktur."
Köpek Nüfus Yönetimi, W.H.O., Cenevre, 1990 (sayfa 74).

"Dini inançları kişiyi kedisine ve köpeğine daha iyi davranmaya sevk etmiyorsa, o kişinin dini inançlarına saygım yoktur." - Abraham Lincoln

Sahipsiz hayvanlar konusunda faaliyet gösteren derneklerden bazıları:

Haytap Hayvan Hakları Federasyonu

www.haytap.com 

Hayvan Hakları Federasyonu, Türkiye'de doğanın, çevrenin ve hayvanların haklarının korunması için bu konuda aynı görüş birliğinde olan derneklerin bir araya getirmiş olduğu ilk federasyondur. Federasyon olmadan önce bir çok kişinin ve derneğin de yakından takip ettiği HAYTAP , Hayvan Hakları Aktif Güç Birliği Platformu iken , tüzel kişilik kazanıp federasyon olduktan sonra da yeni bir isim bulmak yerine zaten tanınan ve bilinen ismini korumayı tercih etmiştir. O nedenle açılım olarak HAYTAP 'ı bundan böyle platform olarak değil tüzel kişiliği olan defterleri, banka hesapları, adresi olan hayvan hakları federasyonu olarak adlandırıyoruz.

Haçiko Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği

www.haciko.org.tr 

Haçiko; toplumda hayvan sevgisi bilincini geliştirmek, hayvan hakları ihlallerinin önlenmesini sağlamak ve bu doğrultuda kamuoyunu bilinçlendirmek, sahipsiz sokak hayvanları başta olmak üzere tüm hayvanların öncelikle yaşam hakları ile refahlarını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak, doğal hayatından uzaklaşmış yahut uzaklaştırılmış hayvanları korumak ve bu hayvanları doğal yaşam ortamlarına geri kazandırmak, yardıma muhtaç hayvanların bakım ile tedavilerini sağlamak ve kamuoyunun ilgisini bu hayvanlara çekmek ve aynı dünyayı paylaşan hayvanlar ile insanlar arasındaki bütünlük bilincini topluma kazandırmak amacı ile kurulmuştur.

Sahipsiz Hayvanları Koruma Derneği (SHKD)

www.shkd.org

Türkiye’nin sokak köpeği sorununun etkili, insancıl ve kalıcı bir şekilde çözülebilmesi için merkezi devlet birimlerini ve yerel belediyeleri ikna etmek amacıyla 1998’den beri faaliyet gösteren, kayıtlı bir Türk sivil toplum örgütüdür.Şimdi yeni bir başlangıç yapma zamanı gelmiştir. Bizler, ulusal bir plan çerçevesinde, sağlam temellere oturtulmuş ”Kısırlaştır ve Ait Olduğu Yere Bırak” sistemini yerel yönetimlerle beraber, işbirliği içerisinde uygulamak ve yaygınlaştırmak için çalışıyoruz.

Haykod Hayvanları Koruma Derneği

www.haykod.org

HAYKOD 1955 yılında devrin Cumhurbaşkanı Celal Bayar önderliğinde, üçbin çok önemli ve üst düzey kişinin üyeliğiyle kurulmuş, Kamu Yararına Çalışma ibaresi 1956'da Bakanlar Kurulu Kararı ile hak etmiş bir dernektir.

Dernek bünyesinde; ötenaziye karşı “Model” bir hayvan barındırma ve rehabilitasyon merkezi de yeralmaktadır.

Halen, İçişleri Bakanlığı, Ankara Valiliği, Emniyet Müdürlüğü, Dernekler Masası'na, 06-07-134 Kod numarası ile kayıtlıdır ve Kamu Yararına Faaliyet göstermektedir.

Doğayı Hayvanları Koruma Derneği

www.dohayko.org

Doğa, doğal kaynakların ve hayvanların korunmasına doğrudan veya dolaylı olarak eğitim, araştırma, proje ve uygulama çalışmaları yoluyla katkıda bulunmaktır. Dernek bu amaca ulaşmak için doğa - insan ilişkilerinin ve doğal değerlerin tanıtılması, sevdirilmesi, doğayı ve onun bir parçası olan hayvanların koruma bilincinin yaygınlaşması, doğayla ilgili sorunlara kamuoyunun dikkatinin çekilmesi, hayvanların korunmaları, yardıma muhtaç olanlarının bakım ve sağlıklı yaşamalarını sağlamak için barınaklar kurulması ve işletilmesi, doğal yaşam ortamlarının arttırılması için çalışır.

Hayvan Kurtarma Derneği Ankara

hayvankurtarma.wordpress.com

Dernek, Ankara ilindeki sahipsiz hayvan sorununun çözümüne katkıda bulunmak amacı ile 3 Nisan 2011 tarihinde kurulmuştur. Bütün hayvanların 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca tanınan haklarının savunulması ve bu hakların ihlal edildiği durumlarda yetkili makamlar nezdinde yasal girişimde bulunulması; Sokaklarda yaşamlarını sürdürmekte olan sahipsiz kedi ve köpeklerin kısırlaştırılması ve böylelikle popülasyon artışının önüne geçilmesi; Sahipsiz ya da sahipleri tarafından istenmeyen hayvanların sahiplendirilmesi; Hasta, yaralı, bakıma muhtaç veya acil tıbbi yardım bekleyen sahipsiz hayvanların tedavi ettirilmesi derneğin mücadelesini verdiği konulardır.

Hayvan Kurtarma Derneği, belediyeler ve ilgili diğer kuruluşlar ile işbirliği içerisinde ve yasal mevzuat çerçevesinde hayvanların her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak amacı ile yola çıkmıştır.

Barınak Gönüllüleri Derneği

www.bgd.org.tr

Barınak Gönüllüleri ve Hayvanlara Yaşam Hakkı Derneği özellikle Türkiye kent ve kırsal coğrafyasında yetkili ve sorumlu kurumlar tarafından yüzyıllardır çözülemeyen ve bilimsel yollarla çözülmesine yanaşılmayan “sahipsiz sokak hayvanları” sorununun çözümüne katkı sağlamayı hedefleyen bir sivil toplum örgütüdür.

Nisan 2006′da dernekleşme sürecini tamamlayan ve tümü gönüllü hayvan korumacılardan oluşan BGD’nin, bir araya gelme sebebi ve çalışma alanı; Türkiye’deki barınak ve rehabilitasyon merkezleri, sahipsiz sokak hayvani sorunu ve Türkiye’de hayvan hakları ihlallerinin engellenmesine yönelik ulusal girişim ve çalışmalardır.

 

Yaşam | Outdoor

Türkiye

Seyahat

Kültür