Bir tolerans köprüsü olarak Hip-Hop kültürü ve Rap müzik

Hip-Hop kültürü ve Rap müzik

Rap sanatı ve hip-hop kültürü tolerans, barış ve saygıyı destekleyecek sekilde nasıl kullanılır?

Hoşgörü kültürü - politik, ekonomik, sosyal, dini ve diğer farklılıkların üstesinden gelmek için oluşturulan birlik ruhu.

Din, dil, ırk, sosyal statü ya da politik görüş ayrılığı demeden tüm dünyayı saran hip-hop kültürünün Türkiye gençliğini inkar edilemez biçimde etkilemeye devam ettiği bir gerçektir. Kültürel çeşitliliğin bir zenginlik olarak kabul görebilmesi için gençlerin bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu bilincin yaratılması için ise birleştirici bir güce ihtiyaç duyulmaktadır.

Toplumlar, bireylerin kültürel miras ve inanç farklılıklarına karşı hoşgörülü olmalı yani bu çeşit farklılıkları tolere edebilmelidir. Dünyanın her yerinden gelen insanların oluşturduğu çeşitlilik ve bundan kaynaklanan farklılıklar her kültürü zenginleştirir, yeni fikirler ve enerji getirir.
Tolerans diğerlerinden öğrenmek ve saygı göstermek demektir, farklılıklara değer vermek, kültürlerarası boşlukları doldurmak, haksız kilişeleri reddetmek, ortak bir zemin keşfetmek ve yeni bağlar oluşturmaktır. Tolerans birçok bakımdan önyargının tersidir.

Hoşgörü ve barışı kucaklayan yaşam tarzı ile "Hip-Hop" bir müzik, ifade ve dans, sanat, şiir, moda ve eğlence kültürüdür.
Tüm bir yaşama dağılan bu kültür Rap müzik, Graffiti sanatı, Break dans ve Dj alt kültür ögelerini içerir. İngilizce sözlük anlamı "eleştiri" olan rap kelimesi "Rhythm And Poetry" yani "Ritim ve Şiir" kısaltması olarak da kullanılmaktadır.

Kentsel yaşamın kalbinden doğan ve sadece bir müzik türü olarak kalmayan RAP, gençlerin, umut, kaygı ve isteklerinin gerçek bir yansıması olarak 20. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkmıştır ve yüzyılın en etkili hareketlerinden biridir.

Hip-hop kültürü nereden geldi sorusu bir çok akademisyen tarafından araştırıldı, üzerine tezler yazıldı, farklı çevreler tarafından tartışıldı. Tüm bu araştırmalar sonucu ortaya çıkan ana fikir ve emin olduğumuz bir şey, Hip-Hop kültürünün, "barış, birlik, sevgi, eğlence" ortak fikri ile bir araya gelen birçok farklı kültürel etkilerin bir karışımı olduğudur ve bu şekilde gözlenmesi gerektiğidir.

Rap Nasıl "İyi" Olarak Kullanılır?
Rap müziğe ilginin artması Rap müziğin içerdiği mesajlara da ilginin artmasını sağladı.
Eğer sevgi, barış, tolerans, ırkçılık karşıtı ve insan yüceltme mesajları hip-hop ahalisi arasında yankı bulursa, toplumumuzdaki etnik ilişkiler üzerinde muazzam bir etkisi olabilecektir.

Hip-hop kültürünün kentsel Türk gençliğinin hayatında etkili olduğu apaçık ortadadır ve bunu çok az kişi inkar edebilir. Günümüzde Rap metinlerinin barındırdığı mesajların gücü iyi yada kötü olarak kullanılmaktadır.

Bugün, hip-hop sanatçıları, hayranları tarafından takdir ve taklit edilmektedir. Eğer günümüzün popüler Rap sanatçıları, şarkı sözlerinde olumlu bir değişim yapmak için çalışırsa, diğerleri de bunu takip edecek ve kendi rap müzik sözlerinde olumlu değişikliğe gideceklerdir.
Rap metinleri edebi metinlerdir ve edebi terimler ile kavramlar arasında bir iskele kurulabilir ki bu sayede edebi yorumların teşvik edilmesi için kullanılabilir.
Rap metinleri betimleme ve metafor bakımından zengindir. Bu bağlamda ironi, ses tonu, diksiyon ve bakış açısı öğretmek için kullanılabilir.

Hip-Hop kültürü farklı ırkların uyumu, hoşgörü, sanatın taktir edilmesi ve insanların bir araya gelerek eğlenmesi ile alakalıdır. Şiddete, ayrımcılığa ve haksızlığa karşı olan, şehir içi yoksulluk, ırkçılık ve uyuşturucu kullanımını kötüleyen bir sosyal değişim çağrısıdır.

Temel ilkemiz; Hip hop kültürünü benimsemiş, gerek üretici gerekse tüketici konumundaki jenerasyona toplumu eğitmek ve motive etmek adına kültürel bir araç olarak hip-hop kullanımını öğretmek olmalıdır.

Yaşam | Outdoor

Türkiye

Seyahat

Kültür