Orta Çağ

Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden (476) 1453'e veya 1492'ye kadar süren çağ yada İlkçağ ile 1453 ya da 1492'de başladığı varsayılan yeniçağ arasında kalan zaman kesimi.

Küçük Asya’da Selçuklu Kervansarayları

  • Kategori: Mittelalter
  • Gösterim: 2645

Hiç kuşku yok ki, Selçuklu Mimarisi'nin en muhteşem ve etkileyici eserlerine kervansaraylar da dahildir. Bunlara “yolların kubbeleri” de denilmektedir ve 13. yüzyılın ilk yarısında bu kervansaraylar Anadolu'nun her yerinde ve kuzey ile güneydeki kenar bölgelerinde, eski ticaret yolları boyunca meydana getirilmiştir.

Türk Tarihi

  • Kategori: Mittelalter
  • Gösterim: 2374

Antik Çağ : 7000 Milattan Önce-130 Milattan Önce

İlk yerleşme merkezi milattan önce 7000 yılında kurulmuştur. Konya'da ilk ev kalıntıları, tapınaklar ve daha bir çok eser bulunmuştur. Bu yerler yerleşim yeri olarak kurulan ilk bölge sayılmaktadır.

Mevlana Dervisleri

  • Kategori: Mittelalter
  • Gösterim: 3831

Bu mistik dervişlerin kardeşliğinden doğmuştur. Dans ederken Allah'a yakın olduklarına inanıyorlar. Dervişler sembolik olarak beyaz bir elbise giymektedirler. Ve ayrıca bir elleri hava ve bir elleri yerde olmak üzere figürleri vardır. Ve bu hareket ile Allah ve dünya arasında ilişki kurulduğuna inanılır.

Yaşam | Outdoor

Türkiye

Seyahat

Kültür