Orta Çağ

Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden (476) 1453'e veya 1492'ye kadar süren çağ yada İlkçağ ile 1453 ya da 1492'de başladığı varsayılan yeniçağ arasında kalan zaman kesimi.

mittelalter header

Der Begriff Mittelalter bezeichnet in der europäischen Geschichte die Epoche zwischen Antike und Neuzeit, etwa vom 6. bis 15. Jahrhundert. Im Mittelalter wurde die politische und kulturelle Dominanz des griechisch-römisch geprägten Mittelmeerraums abgelöst durch eine neue, fast ganz Europa umfassende Welt christlicher Feudalstaaten.
Während der antike Kernraum bereits christlich geprägt war, wurden im Mittelalter die übrigen, heidnischen Gebiete Europas christianisiert. Im Frühmittelalter bildete sich im Wesentlichen die politische Grundordnung späterer Zeiten heraus. Das anschließende Hochmittelalter war gekennzeichnet durch den Aufschwung von Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. Im Spätmittelalter erfolgte der langsame Übergang in die Frühe Neuzeit.

Küçük Asya’da Selçuklu Kervansarayları

  • Kategori: Mittelalter
  • Gösterim: 3164

Hiç kuşku yok ki, Selçuklu Mimarisi'nin en muhteşem ve etkileyici eserlerine kervansaraylar da dahildir. Bunlara “yolların kubbeleri” de denilmektedir ve 13. yüzyılın ilk yarısında bu kervansaraylar Anadolu'nun her yerinde ve kuzey ile güneydeki kenar bölgelerinde, eski ticaret yolları boyunca meydana getirilmiştir.

Türk Tarihi

  • Kategori: Mittelalter
  • Gösterim: 2838

Antik Çağ : 7000 Milattan Önce-130 Milattan Önce

İlk yerleşme merkezi milattan önce 7000 yılında kurulmuştur. Konya'da ilk ev kalıntıları, tapınaklar ve daha bir çok eser bulunmuştur. Bu yerler yerleşim yeri olarak kurulan ilk bölge sayılmaktadır.

Mevlana Dervisleri

  • Kategori: Mittelalter
  • Gösterim: 4598

Bu mistik dervişlerin kardeşliğinden doğmuştur. Dans ederken Allah'a yakın olduklarına inanıyorlar. Dervişler sembolik olarak beyaz bir elbise giymektedirler. Ve ayrıca bir elleri hava ve bir elleri yerde olmak üzere figürleri vardır. Ve bu hareket ile Allah ve dünya arasında ilişki kurulduğuna inanılır.

Yaşam | Outdoor

Türkiye

Seyahat

Kültür