Türk Tarihi

Antik Çağ : 7000 Milattan Önce-130 Milattan Önce

İlk yerleşme merkezi milattan önce 7000 yılında kurulmuştur. Konya'da ilk ev kalıntıları, tapınaklar ve daha bir çok eser bulunmuştur. Bu yerler yerleşim yeri olarak kurulan ilk bölge sayılmaktadır.

Milattan önce 2250 yılında Hititler doğudan gelerek buradaki tarihi kalıntılara zarar vermişlerdir. Hititlilerden sonra Phrygians, Büyük İskender ve daha bir çok kavimin eserleri günümüze kadar gelmiştir.

Roma İmparatorluğu - Milattan önce 130 ile milattan sonra 323 yılları arası

400 yıl süren Roma imparatorluğu, ilk Roma ili olan Ephesos'da kuruldu. Ve Apostel Paulus ilk kiliseyi inşa etti. Hıristiyanlık 313 yılına kadar bugünkü gibi yaygın değildi. Roma devri ile daha da gelişerek ortalama 115 yıl Ermenistan devletine kadar yayılımını sürdürdü.

Bizans Dönemi 323-1453

Milattan sonra 330 yılında başkent Bizans'dı. Kısa bir süre sonra adı Konstantinopel olarak değiştirildi. 1071 yılında Bizanslılar Selçukluları yenerek Anadolu'ya ayak basmışlardır. 1096 yılında Avrupa derebeyliği kuruldu. Bu devirlerde Bizanslıların yükselme dönemlerinden oldu. 1204 yılında Konstantinopel işgal edildi. 50 yıl sonra tekrar Bizanslıların eline geçti. Bizanslılar burayı 1453 yılına kadar ellerinde tutabildiler.

Osmanlılar zamanı : 1302-1919

Sultan II Mehmet Konstantinopel'i işgal ettikten sonra burayı Osmanlı İmparatorluğunun başkenti ilan etti. 1550 yılında Osmanlı Sultanı Süleyman en büyük zamanını yaşadı. Süleyman Sultan Bağdat, Kahire ve Güney Avrupa'yı fethetti ve Mimar Sinan buralarda bir çok yapı ve heykel inşa etti. 16. yy'ın sonunda Osmanlı İmparatorluğu sallanmaktaydı ve toprak üzerine toprak kaybediyordu. 1878 yılında Türk devleti yıkılma durumuna gelmişti. Hasta Adam Bosporus'da. Türkiye adı bugünde değin bu ülkenin adı olmuştur. 1914 yılında Türkiye Almanya'nın tarafında oldu. Ülke 1918 yılında teslim olmuştu ve ilk uluslarası toplantısını gerçekleştirdi.

1919 - Bugün : Modern topluma geçiş

Birinci dünya savaşındaki Türk malubiyetinden sonra, galip ülke gelen tarafa katıldı. Mustafa Kemal Atatürk bir çok yeni kararlar alarak Türkiye'nin bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için çabaladı.

Türk askerleri 1922 yılında Yunan askerlerini bozguna uğratırken bu muafiyetten hemen sonra Türk Cumhuriyeti kuruldu. Mustafa Kemal Atatürk ülkenin ilk cumhurbaşkanı seçildi.

Diğer devletlerin eğitim, ekonomi ve diğer alanlardaki gelişmelerini örnek alması gereken Türkiye için modern bir başlangıcın temelleri bu şekilde atıldı. Gelişmeler o kadar çabuk oldu ki neredeyse Cumhuriyetimiz şu an 80 yaşına geldi. Tabiki bu durumun oluşmasında burada yaşayan insanlarında büyük bir etken rol olarak görev aldıkları da bilinmektedir.

Tabiki bunun yanısıra bazı yeniliklerin girmediği bir çok bölge bulunmaktadır. Doğunun birçok köyleri reform ve yeniliklere çok uzak görünmektedir. Bu yerlerde geneleksel kurallar hakimiyetini sürdürmektedir.Günümüz Türkiyesi Avrupa Birliği üyesi olmak yolunda adım atmıştır. Buda demektir ki Türk politikacıları ekonomiden tutun daha bir çok alanda kendilerini göstermek için yenilikler yapmalı ve daha iyi bir ferah düzeyine kavuşturmalıdır ki yolları açık olsun.
1922
Türkiye cumhuriyeti daha da güçlü bir hale geldi ve cumhurbaşkanı seçimi yapıldı.
10 Kasım 1938
Mustafa Kemal'in ölüm günü. Bu tarihten 1953 tarihine kadar İsmet İnönü cumhurbakanlık yaptı.
1952
Partili sisteme geçildi ve bundan 8 yıl sonra Adnan Menderes askeri bir darbe ile yönetimi devraldı. Kısa bir süre sonra hain ilan edildi. Bugünde bir çok yerde ve havaalanında kendi adı yer almaktadır.
1960-1970
Bu periyot cumhurbaşkanının seçilme dönemine gelmektedir. 1970 yılında tekrar askeri güç devletin başına geçmiştir. Daha sonra Süleyman Demirel memur olarak göreve başlamış ve birkaç yıl sonra politikaya dönerek bu alanda çalışmalarına devam etmiştir. 1993 yılında Türkiye cumhuriyetinin başbakanı seçilmiştir. 1993 yılında ise sonunda Türkiye'nin cumhurbaşkanı ünvanını almıştır. 2000 yılına kadar hizmetini devam ettirmiştir.
1980
Bu yıllarda askeri yönetim ile politik yönetim arasında bazı sorunlar oluşmuştur. Bu durumdan dolayı bir çok insan hayatını kaybetmiştir. Ve bu tartışmalı yıllardan sonra askeri yönetim 1983 yılına kadar hakimiyetini ülke üzerinde sürdürdü.
1983
Yapılan seçimlerde Turgut Özal önderliğindeki Anavatan partisi seçimi kazandı. 8 yıl boyunca Turgut Özal Türkiye Cumhuriyeti başbakanlığı yaptıktan sonra da cumhurbaşkanı seçildi.
1993 yılında kalp krizinden dolayı hayatını kaybetti. Bir çok alanlarda yaptığı yenilikler, ekonomide ve benzeri alanlardaki yenilikleri halen konuşulmaktadır.
2003
2002 yılı seçimlerinde hiç beklenmedik bir parti seçildi. İslami gibi görünen bu parti önderliğindeki Recep Tayyip Erdoğan seçimleri kazandı. Ahmet Necdet Sezer Süleyman Demirel'den sonra Türkiye Cumhurbaşkanı seçildi. Bu parti ile birlikte bir çok alanda yenilikler ve ekonomide rahatlamalar göze çarptı. Uyguladıkları politika itibari ile Avrupa'ya açılma politikaları üzerine yoğunluk verdiler. Şu andaki yönetim Türkiye'yi Avrupa birliğinde görebilmek için bütün yaptırımları uygulamakta ve çeşitli alanlarda ilkleri başarmaktadırlar. 

Yaşam | Outdoor

Türkiye

Seyahat

Kültür