Kars ve Sarıkamış Kayak Merkezi

Kars Doğu Anadolu Bölgesi’nde, ülkemizin en doğusundaki ve karasal iklim nedeni ile en soğuk illerinden birisidir. Kentin büyük bir bölümü, iklim ve yükselti nedeniyle ormanlardan yoksun bulunmaktadır.Read More Yine de Sarıkamış ve çevresinde yoğun sarıçam ormanları görülmektedir.

Bu iklimsel olumsuzluk kentin sanayii gelişmesini olumsuz etkilemiş olmasına rağmen, kış turizm potansiyeli açısından ülkemizin başlıca merkezinden birisidir.

Kent merkezinin güneydoğusunda, "birinci gelişme bölgesi" olarak saptanan, öncü ve örnek yatırımlara açılmış olan Cıbıltepe, batısında Süphan Dağı, doğusunda ise Ağbaba kayak alanları yer almaktadır.

Kars şehrinin adını, M.Ö.130-127 yıllarında Kafkasya’dan gelerek Kars çevresine yerleşen ve bir Türk boyu olan Karsaklar vermiştir.

Kars şehrimizin kültürel yönden tarihi çok eski devirlere, Cilalı Taş Devrine kadar inmektedir (M.Ö. 9000-8000) ve köklü temellere dayanmaktadır.

İzlerinin günümüze kadar geldiği bir çok uygarlığın hüküm sürdüğü bir yöredir. Anadolu’ya açılan kapı özelliğini taşıması bakımından daima önemli bir yerleşim merkezi özelliğini taşımaktadır.

Kars Kalesi, Selçuklulara bağlı Saltuklu Sultanı Melik İzzeddi'in emri ile Veziri Firuz Akay tarafından, M.S. 1153 yılında yaptırılmıştır.

Kimliği kesinlikle tartışmalı olan ve Korkut Ata ismiyle de anılan Dede Korkut Hikayelerinin doğusu ve yayılışı Kars topraklarında olmuştur. Bu öyküler Oğuz Türkleri’nin 9-11. yüzyıllardaki yaşayışları, inançları ve toplumları hakkında önemli ipuçları içermektedir.

Sarıkamış / Kars

Sarıkamış Kayak Merkezi, Kars havaalanına 40 dakikalık mesafededir ve kış turizmi bakımından Türkiye’nin öncelikli merkezlerinden biridir

2200-2900 metre yükseklik gösteren bir plato üzerinde yer almakta olan kayak merkezi, normal kış koşullarında yılda ortalama olarak 4 ay, 8 ile 100 cm kalınlığında karla kaplıdır.

Yaşam | Outdoor

Türkiye

Seyahat

Kültür