Nemrud: Tanrıların Tahtı - 2,206 metre

Nemrud: Tanrıların Tahtı - 2,206 metre

2,206 metre yüksekliğinde, bölgeye tamamen hakim bir konumda olan Nemrud Toros sıradağları arasında bir dağdır. Hangi yönden bakılırsa bakılsın dağın zirvesini görmek mümkündür.

Dağ, sadece yaz aylarında ulaşıma açıktır ve yılın geri kalan süresi boyunca kar ve buzla kaplıdır.
Kommagene'nin son rahibinin, Kral 4. Antiochos'un Romalılara yenilmesinden sonra, tahminen İ.S. 72 yılında, Nemrud Tapınağı'nı terk ettiği sanılmaktadır. Takip eden iki bin yıl boyunca burada yatmakta olan kralları sadece rüzgarların uğultusu rahatsız edecektir.
Sonradan bölgeye yerleşen Hırıstiyan ahali tapınağın başlangıcı hakkında tamamen bilgisizdiler ve onun Eski Ahit'te adı geçen efsanevi Nimrod'un eseri olduğuna inanıyorlardı. Bu nedenle ona dünyanın ilk büyük hükümdarı olan Nemrud adını verdiler.

Nemrud Dağı 19. yüzyılda Alman bilgin Karl Sester tarafından keşfedildi. Sester'in bu muhteşem tapınak karşısında duyduğu şaşkınlık tapınağın o güne dek çizilen hiç bir Küçük Asya haritasında gösterilmemiş olmasından duyduğu şaşkınlıktan tahminen daha az olmuştur.

Keşfi takiben Türk arkeolog Osman Hamdi Bey dağdaki ilk kazıyı başlattı. Çalışmalar zaman içersinde Türk, Alman ve Amerikalı arkeologlar tarafından sürdürülerek bugüne getirildi. Bu çalışmalar arasında Profesör Derner ve Profesör Goell ve Profesör Şahin'inkiler en kayda değer olanlarıdır. 
Kurucusu Antiochos tapınağın sadece kendi hierothesion'u (tapınaksal anıtmezar) değil yeni bir dinin de merkezi olmasını istemişti. Bu yeni dinin Pers Part dünyasını Grek Roma dünyasıyla barış içinde kaynaştırması amaçlanıyordu ve Nemrud Dağı'nın zirvesinden tüm dünyaya yayılacağına inanılıyordu.

Dağda üç teras vardır: Doğu, Batı ve Kuzey. Bu terasların yeterince geniş olabilmesi için Kommagene inşaatçıları dağın tepesini neredeyse tamamen kesmişlerdi. O kadar ki sadece Doğu Terası için 1,500 metre küp masif kaya traşlanmıştı. Batı Teras'ında, zirvenin solunda, yer alan 10 metre yüksekliğindeki yontulmuş kaya yapılan işin büyüklüğü hakkında bize bilgi vermektedir.

Nemrud Dağı'nın tepesindeki tumulus 50 metre yüksekliğinde ve 150 metre çapında olmaktadır. Antik tören yolu tümülüsün çevresini dolanmaktadır.

Bu bilgi Uluslararası Nemrud Vakfı resmi sitesinden alınmıştır. Daha fazla bilgi için lütfen siteyi ziyaret ediniz.

Bugün bile 2150 metre yükseklikte Yunan ve Pers Tanrıları'na ait çeşitli heykeller görmek mümkündür. 50 metrenin altında 150 metre genişliğinde bir alanda kral mezarlıkları vardır. Bir sonraki yol liman bölgesine çıkmaktadır. Dağ üzerinden manzara gerçekten mükemmeldir. Malatya ve Adıyaman'ın dağlarından bakıldığında yamaç kısımlarında bir çok heykel görmek mümkündür. Gün doğuşunu ve günbatımını buradan izlemek büyüleyicidir ve tahminlerinizin kesinlikle çok üzerindedir. Nemrud Dağının tepesindeki gizem bugün bile halen araştırılmaktadır.

I Antiochus soyu Perslerden ve Helene krallığı (büyük Alexsander) soyundan gelmektedir. Bu soy dağ üzerindeki heykellerde kendini göstermektedir. Palat duvarları halen tanınacak bir haldedir. 210 taştan oluşan bu mezar daha önceleri ev olarak ta kullanılmıştır. Taş devrinde inşa edilen bu mağaralarda taştan ve bronzdan yapılan ev araç ve gereçleri bulunmuştur. Diğer deneyimleriniz için size bol eğlenceler diliyoruz.

Bu makalelere de göz atın lütfen:

Göbekli Tepe - 11000 Yillikgizli mabet

Batman - Hasankeyf Antik Kenti

Yaşam | Outdoor

Türkiye

Seyahat

Kültür