İlk Çağ

İlkçağ, M.Ö. 4000 yıllarında yazının Sümerler tarafından bulunması ile başlayarak Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküş yılı olan miladi 476'ya kadar süren çağ, antikite. İlk çağda Anadolu uygarlıkları; Hititler, Frigyalılar, Lidyalılar, İyonyalılar, Urartular. Çevre Uygarlıklar; Sümerler, Babilller, Asurlular, Akadlar.

Kategoride hiç makale yok. Eğer alt kategoriler bu sayfada görüntüleniyorsa, makale içeriyor olabilirler.

Yaşam | Outdoor

Türkiye

Seyahat

Kültür