Aydın

Aydın

Aydın ili, İzmir'in güneyinde Ege Bölgesi'nin güneybatı kesimindedir. Doğusunda Denizli ve güneyinde Muğla kentleri yer almaktadır. Kuzey ve güneyi dağlık ve engebeli olan Aydın’da yaz ayları sıcak ve kurak, kış ayları ise ılık ve yağışlı geçer. Yıllık sıcaklık ortalaması 18°C civarındadır.

Büyük Menderes Irmağı'nın suladığı verimli ovalar üzerinde kurulu Aydın ili, ticaret yolları üzerinde bulunması nedeniyle önemli bir yerleşim alanı olmuştur ve tarihi boyunca bilinen çeşitli uygarlıklara beşiklik etmiştir. Kent, sahip olduğu toprak ve su kaynaklarının zenginliği ve ılıman Akdeniz iklimi sayesinde önemli bir tarım potansiyeline sahiptir. 

Aydın ili, arkeolojik yönden Türkiye'nin en fazla antik kentine sahip yörelerinden biridir. Günümüze kadar Hitit, İyon, Lidya, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu, Osmanlı gibi medeniyetlerin birer parçası olan kent, tapınakları, ören yerleri, müzeleri, termal tesisleri ve turistik ilçeleriyle Türkiye'nin turizmde parlayan yıldızı olarak görülüyor.

Amyzon: Koçarlı ilçesinin 30 kilometre güneyinde bulunan Amyzon, Herakleia, Euromos ve Khalketor gibi üç büyük Karya kentinin ileri karakolu olarak biliniyor. Ünlü tarihçi gezgin Strabon tarafından bahsedilmiştir. Antik kentin kalıntıları günümüzde görülebilir durumdadır. Bu kalıntılardan anlaşıldığı üzere kentin antik devirde de günümüzdeki gibi fakir olduğu sanılmaktadır.

Alinda (Karpuzlu)İç Karia Bölgesinde bulunan Alinda, Çine İlçesinin 31 km. batısında, Karpuzlu deresi vadisinin batı ucunda, bir tepe yamacı üzerinde kurulmuştur. 

Tralleis (Aydın): Lydia’nın Karia sınırındaki antik kentlerinden Tralleis, bugün Aydın İli’nin batısında bulunan bir tepe üzerindedir. Tepenin batı, doğu ve güneyi oldukça dik yamaçlarla sınırlanmış, sadece Güzel Hisar ismi verilen 1800x1000 m2’lik terasa antik kent yayılmıştır.

Aphrodisias (Geyre)

Miletos (Milet)

Didyma (Didim)

Priene (Güllübahçe)

Nysa (Sultanhisar)

Yaşam | Outdoor

Türkiye

Seyahat

Kültür