Karaburun Yarımadası

Karaburun Yarımadası

Karaburun yarımadası, İzmir'in batısında yaklaşık yüzölçümü 550 km2 olan bir yarımadadır. Karaburun Yarımdası'nın büyük bir kısmını İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kaplamaktadır ve gelecekte İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, bu bölgenin kalkınmasında en büyük etken olacaktır.

Eski adı Mimas olarak bilinen Karaburun Yarımadası’nda geçmiş çağların tanıklığını yapan yerleşim izlerine ve hala ayakta duran merkezlere rastlamak mümkündür çünkü Yarımada, İzmir Körfezi’nin girişinde, körfezi kontrol eden önemli kilit noktalardan biridir.
Genelde oldukça engebeli bir bir yeryüzü yapısına sahip olan Karaburun Yarımadası'nda tarım arazileri yetersizdir ve bu neden bölgenin gelişimini tarih boyunca engellemiştir. Bölge yoğun imar faaliyetlerinden yoksundur. Dağların denize dik inmesi Karaburun Yarımadası' nın yerleşimini oldukça etkilemiştir.

Yaşam | Outdoor

Türkiye

Seyahat

Kültür