Bergama

Bergama

Bergama, zengin tarihsel ve arkeolojik değerlere sahip bir ilçedir. Kent, M.Ö. dördüncü. yüzyılda kurulmuş olup, önce Lidya daha sonra da Pers egemenliğini yaşamıştır. M.Ö. 334 yılında Makedonya Kralı Büyük İskender'in orduları tarafından ele geçirilen antik Bergama kenti, M.Ö. ikinci yy'da Romalılar tarafından ele geçirilmiştir.

Akropol`de yer alan Kütüphane, ikiyüzbin cilt kitabıyla döneminin en önemli ve en zengin kütüphanelerinden birisi idi. Dünyanın en dik tiyatrosu, Dionysos Tapınağı, Zeus Sunağı ve Trayan Tapınağı gibi önemli yapılar turistlerin yoğun ilgisini çekmekte olup her sene bu antik kent ziyaretçi akınına uğramaktadır. Parşömen kağıdı da Bergamalılar tarafından yapılmıştır.

Bergama İzmir'in 90 km kuzeyinde kültürel , sosyal ekonomik ve tarihi yönden zengin bir ilçedir. Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine kadar, uzunca bir tarihi sürece sahiptir.

Bergama bu tarihsel süreci günümüze kadar taşıyan önemli merkezlerden biridir.

Bergama, merkez ve çevresinde Arkaikelenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı devirlerine ait önemli ziyaret yerleri vardır. Bunların en önemlileri Akropol, Asklepion, Kızılavlu, Zeus Sunağı (1897 yılında Almanya'ya kaçırılmıştır. Roma Tiyatrosu (Halk arasında viran kapı olarak biliniyor), timülüsler, Hanlar, Hamamlar, Camiler, köprüler, Türbeler ve çeşmeler bulunmaktadır.Arkeolojik kazıda çıkarılanlar Bergama Müzesinde sergilenmektedir. Helenistik ve Roma çağlarına ait zengin kalıntıları daha çok ilgi çektiği için bilimsel araştırmalar ve arkeolojik kazılar genelde "antik dönem" e yoğunlaştırılmıştır. Antik çağda "Pergamon" adı ile anılan şehir Hellenistik dönemin en önemli kültürve sanat merkezlerinden biridir. Arkeolojik araştırmalara göre, kelimeetimolojisi yapıldığında Pergamon'un asıl kökü "Perg" veya "Berg"dir. Kelime sonuna "amo" takısı getirilmiştir.

Buna göre Berg, eski birAnadolu kent sözü kökenlidir. Şehrin Prens Pergamos adına kurulduğu sanılmaktadır. Yapılan araştırmalara göre Bergama şehrinin M.Ö 2000 yılında kurulduğu düşünülmektedir. Philetairos MÖ. 283-269 yılları arsında hüküm sürmüş ilk Bergama kralıdır. M.Ö. 283 yılında kendi krallığını kurmuş, Trakya'danKızılırmak'a kadar uzanan bir alanda 150 yıl hüküm sürmüştür. Attaloslar bu kırallığın kurucusudur ve bu şehri sanat ve düşünce merkezi haline getirmişlerdir. Aynı zamanda ticaret merkezi haline gelmiş olan Bergama’nın güvenilirliği tüm dünyada konuşulmuştur. Büyük İskender'in hazinesi Lycimashos tarafından Bergama kalesinde saklandığından dolayı Bergama deyince servet, para ve altın akla gelmiştir.

Yaşam | Outdoor

Türkiye

Seyahat

Kültür