Selinus, Lamus, Nephelis Antik Kentleri

Selinus, Lamus, Nephelis Antik Kentleri

Antik Selinus Kenti Gazipaşa İlçesi sınırları içerisinde yat limanının ve Hacı Musa Çayı’ nın güneybatısındaki denize dirsek gibi uzanan bir tepenin üzerinde ve yamacında yer alır. Kentin akropolü tepeye kurulmuştur. Ayrıca bu tepe üzerinde Orta Çağ Kalesi yer almaktadır. Akrapol içerisinde kilise ve sarnıç günümüze kadar gelmiş önemli yapılardır.

Selinus kentini diğer yapıları sahilde ve yamaçta yer almaktadır. Bu yapılar arasında hamamlar, agoralar, Selçuklu Köşkü, su kemeri ve Nekrapol alanı bulunmaktadır. Selinus dağlık Klikya bölgesinin en önemli bölgesidir. Roma İmparatorlarından Trajan’ ın bu kente ölmesinden dolayı kent bu adı almıştır. Nekropoldeki anıtsal mezar önemlidir.

Lamus Antik Kenti (Adanda Kalesi)

Antik Kent Gazipaşa İlçesi’nin 15 km kuzeydoğusundadır. Bugünkü Adanda Köyünün 2 km kuzeyinde yüksek ve sarp bir dağın zirvesinde kurulmuştur. Kent surla çevrili olup doğuya bakan kente giriş kapısının güneyinde büyük bir kule yer almaktadır. Kentin diğer yapıları agora, doğal kayaya oyulmuş çeşme ve iki adet tapınak sayılabilir. Bu kentin akropolinde blok taşların oyulması ile yapılmış yekpare lahitler önemli kalıntılar arsındadır. Kent olasılıkla geç Roma döneminde Lamotis olarak adlandırılan bölgenin başkenti durumunda idi. Dağlık Klikya bölgesinin kültürünü ve sanatını en iyi şekilde yansıtmaktadır. Kent en görkemli dönemini Callianus zamanında geçirmiş olmalıdır.

Nephelis (Muzkent)

Kentin adına arkeoloji literatüründe rastlanmamıştır. Ancak Nephelis olarak lokalize edilebilir. Ulaşımı Gazipaşa Mersin karayolunun 15. km’ sinde güneye sapan 5 km ‘lik yolla sağlanmaktadır. Kent üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar : Ala Kilise olarak bilinen düzlükte yer alan yapı kalıntısı. Akrapol ve yamaçları. Kuzey kısmı.

Birinci bölümdeki yapı dikdörtgen planlı çok mekanlıdır.İkinci bölümdeki akrapol kuzeyindeki küçük tepenin üzerinde ve yamaçlarında yer alır. Sur duvarları kısmen sağlamdır. Burada tapınak niteliğini taşıyan bir yapı kalıntısı vardır.Üçüncü bölüm ise tahrip olmuş tek bir yapının bulunduğu yerdir. Kentin geniş bir akrapolü ve taş yatağı vardır.

Plajlar, koylar ve mağaralar

Doğal Havuzlar ve Koru Plajı
İskele Plajı ve Yat Limanı
Kahyalar Plajı ve Orman Kampı
Harabeler Koyu
Kral Koyu (Güney Köyü )
Aytap Koyu
Yalan Dünya Mağarası
Korsanların Aşk Mağarası

Yaşam | Outdoor

Türkiye

Seyahat

Kültür